FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO I UNIWERSYTET WROCŁAWSKI ORGANIZUJĄ KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY Z:

HISTORII

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CHEMII

BIOLOGII

JĘZYKA POLSKIEGO

grupy ok. 15 osobowe zajęcia prowadzą wykładowcy uniwersyteccy oraz nauczyciele szkół średnich mający uprawnienia do egzaminowania maturzystów miejsce: sale dydaktyczne Uniwersytetu Wrocławskiego Informacje i zapisy: Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Kuźnicza 49/55 50-138 Wrocław tel. (071) 375 22 90 www.fundacja.uni.wroc.pl/matura e-mail: fundacja@uwr.edu.pl


KURSY MATURALNE

FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

jedyna tego typu instytucja działająca pod patronatem i w porozumieniu z Uniwersytetem Wrocławskim – zaprasza już po raz kolejny maturzystów na kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego.

GWARANTUJEMY WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY KURSÓW

zajęcia są prowadzone przez wykładowców akademickich oraz przez doświadczonych nauczycieli liceów ogólnokształcących posiadających certyfikaty egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

GWARANTUJEMY WYSOKI POZIOM METODYCZNY KURSÓW

zajęcia odbywają się w oparciu o standardy i kryteria egzaminu maturalnego (na poziomach – podstawowym
i rozszerzonym), wszystkie kursy kończą się „małą maturą” (słuchacze rozwiązują przykładowe arkusze maturalne z danego przedmiotu, które są sprawdzane i omawiane przez prowadzących zajęcia)

GWARANTUJEMY WYSOKIE STANDARDY ORGANIZACJI KURSÓW

zajęcia odbywają się w kilkunastoosobowych grupach, w budynkach usytuowanych w centrum miasta, każdy słuchacz otrzymuje pakiet materiałów przygotowanych przez prowadzących oraz zestawy ćwiczeń na kolejne zajęcia.


CZAS TRWANIA LICZBA GODZIN PRZEDMIOTY
kursy całoroczne
I EDYCJA
od października
do kwietnia
100 HISTORIA
60 MATEMATYKA
100 CHEMIA
100 INNE
(wg zapotrzebowania)
kursy semestralne
I EDYCJA
II edycja
60 BIOLOGIA
60 HISTORIA
60 J.POLSKI
60 WOS
60 INNE
(wg zapotrzebowania)
UWAGA!
  • - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,
  • - istnieje możliwość poszerzenia oferty kursów wg zapotrzebowania słuchaczy, jeśli tylko powstanie grupa ok. 15 zainteresowanych osób,